Medicinsko-biokemijski laboratorij Ljubica ŠkoF

Načini naručivanja za pretrage

MBL Ljubica Škof ne provodi naručivanje niti za jednu pretragu.   

 

Upute za ispunjavanje uputnica

Uputnice s kojima dolaze ambulantni pacijenti su uputnice HZZO čiji izgled i sadržaj propisuje HZZO.