Medicinsko-biokemijski laboratorij Ljubica ŠkoF

Popis pretraga koje određujemo:

KRATICA PRETRAGA Vrsta uzorka/boja čepa Redovna pretraga Hitna pretraga Vrijeme izvršenja (TAT)
ALP Alkalna fosfataza Crvena/serum Da Ne 1 dan
ALT Alanin amino-transferaza Serum/crvena Da Ne 1 dan
AMS α-amilaza Serum/crvena Da Ne 1 dan
AMS-U α-amilaza u mokraći Urin/čaša Da Ne 1 dan
APTV Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme Plazma/plava Da Ne 1 dan
AST Aspartat-aminotransferaza Serum/crvena Da Ne 1 dan
Bilirubin Bilirubin ukupni Serum/crvena Da Ne 1 dan
Ca Kalcij ukupni Serum/crvena Da Ne 1 dan
CK Kreatinin kinaza Serum/crvena Da Ne 1 dan
Cl Klorid Serum/crvena Da Ne 1 dan
CRP C-reaktivni protein Serum/crvena Da Da 1 dan
DKS Diferencijalna krvna slika Puna krv/ljubičasta Da Da 1 dan
eGFR Procjena glomerularNe filtracije Serum/crvena Da Ne 1 dan
Fe Željezo Serum/crvena Da Ne 1 dan
Feritin Feritin Serum/crvena Da Ne 1 dan
GGT g-glutamil transferaza Serum/crvena Da Ne 1 dan
Glukoza Glukoza Serum/crvena Da Ne 1 dan
HbA1c Hemoglobin A1c-glikirani hemoglobin Puna krv/ljubičasta Da Ne 1 dan
HDL HDL-kolesterol Serum/crvena Da Ne 1 dan
K Kalij Serum/crvena Da Ne 1 dan
KKS-5 Kompletna krvna slika s 5-djelnom razdiobom leukocita Puna krv/ljubičasta Da Da 1 dan
Kolesterol Kolesterol ukupni Serum/crvena Da Ne 1 dan
Kreatinin Kreatinin Serum/crvena Da Ne 1 dan
LD Laktat-dehidrogenaza Serum/crvena Da Ne 1 dan
LDL LDL-kolesterol Serum/crvena Da Ne 1 dan
Na Natrij Serum/crvena Da Ne 1 dan
Urati Mokraćna kiselina Serum/crvena Da Ne 1 dan
OGTT Test oralNe podnošljivosti glukoze Plazma/siva Da Ne 1 dan
Proteini ukupni Proteini ukupni Serum/crvena Da Ne 1 dan
PV Protrombinsko vrijeme-udio Plazma/plava Da Ne 1 dan
PV-INR Protrombinsko vrijeme INR Plazma/plava Da Ne 1 dan
Rtc Retikulociti Puna krv/ljubičasta Da Ne 1 dan
SE Brzina sedimentacije eritrocita Puna krv/crna Da Ne 1 dan
TIBC Ukupni kapacitet vezanja željeza Serum/crvena Da Ne 1 dan
TRIG Trigliceridi Serum/crvena Da Ne 1 dan
UIBC Nezasićeni kapacitet vezanja željeza Serum/crvena Da Ne 1 dan
UREJA Ureja Serum/crvena Da Ne 1 dan
Mokraća-test traka Fizikalno kemijski pregled mokraće Urin/čaša Da Da 1 dan
Sediment mokraće Mokraćni sediment Urin/čaša Da Da 1 dan
CA-125 Ugljikohidratni antigen 125 Serum/crvena Da Ne 1 dan
CEA Karcinoembrionalni antigen Serum/crvena Da Ne 1 dan
fT3 Slobodni trijodtironin Serum/crvena Da Ne 1 dan
fT4 Slobodni tiroksin Serum/crvena Da Ne 1 dan
PSA Prostata specifični antigen Serum/crvena Da Ne 1 dan
T3 Trijodtironin Serum/crvena Da Ne 1 dan
T4 Tiroksin Serum/crvena Da Ne 1 dan
TSH Tireotropin Serum/crvena Da Ne 1 dan
Krv u stolici Okultno krvarenje u stolici Stolica/karton/čaša Da Ne 1 dan